You are currently viewing Sympozjum o Magdalenie Mortęskiej w Toruniu

Sympozjum o Magdalenie Mortęskiej w Toruniu

2 grudnia 2015 roku w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II przy toruńskim seminarium odbyło się sympozjum dotyczące Magdaleny Mortęskiej, benedyktynki, która żyła w latach 1554-1631. Tytułem sympozjum było : “Między mistyką a codziennością. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej.”

Sympozjum pt. „Między mistyką a codziennością. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej” poprzedzono Mszą św. w kaplicy toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Eucharystii przewodniczył abp Edmund Piszcz, a kazanie wygłosił bp Józef Szamocki. Otwierając sesje naukowa w auli Centrum Dialogu bp Andrzej podkreślił, że „słowa uczą, a pociągają przykładni ludzie. Należy więc pozbierać okruchy informacji dotyczące ksieni Magdaleny Mortęskiej. To sympozjum jest preludium w procesie beatyfikacyjnym”.

Pierwszy wykład pt. „Specyfika procesu historycznego na przykładzie procesu ksieni Magdaleny Mortęskiej” wygłosił ks. dr Sławomir Oder, który przedstawił okoliczności prób dwukrotnego rozpoczynania procesu beatyfikacyjnego ksieni Mortęskiej na przestrzeni wieków.

O „Rozmyślaniach o Męce Pańskiej”, dziele matki Mortęskiej, w wykładzie pt. „Tajemnica cierpienia i męki Chrystusa w świetle pism Magdaleny Mortęskiej” mówił ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz. – Spotykamy tu kobietę, która jest przekonana o doświadczeniu obecności Jezusa – podkreślił prelegent. Duchowny zwrócił szczególną uwagę na rozważanie ostatnich słów Jezusa z krzyża oraz na przełożenie ćwiczeń duchowych zalecanych przez ksienię na życie codzienne. Trzeba być gołębiem, którego Noe wypuszcza z arki. – Trzeba być gołębiem, zanurzyć się w tajemnicy, dotrzeć do obecności Jezusa i wyciągnąć tę gałązkę nowego życia – podkreślił ks. Mróz.

S. Małgorzata Borkowska OSB wystąpiła z wykładem pt. „Zreformowana reguła św. Benedykta z deklaracjami, jako droga odnowy i odrodzenia zakonu”. Prelegentka przedstawiła pokrótce mentalno–prawne tło epoki, w której żyła ksieni Mortęska, a następnie omówiła etapy wprowadzania reformy potrydenckiej do klasztoru benedyktynek chełmińskich.

O rozwijaniu charakteru i cnót chrześcijańskich – obok nauki czytania, pisania, rachunków, śpiewu i haftu – jako jednym z elementów pracy w szkołach dla panien świeckich mówił prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski w wystąpieniu pt. „Wpływ Magdaleny Mortęskiej na rozwój szkolnictwa katolickiego”.

W drugiej części sympozjum przedstawiono historię fundacji i rozwoju klasztoru benedyktynek w Sandomierzu, o czym mówiła dr hab. Anna Sztylar. Jako kobietę mądrą, przedsiębiorczą, zasłużoną dla oświaty i narodowości polskiej ukazała Mortęską dr Żaneta Sztylc zarysowując działania ksieni w dziedzinie podniesienia z ruiny starych klasztorów, odzyskiwania zagrabionych dóbr klasztornych oraz zakładania nowych klasztorów. Na koniec sympozjum głos zabrał prof. dr hab. Czesław Grajewski, który mówił o specyfice psalmodii Godzin tradycji benedyktynek w świetle źródeł rękopiśmiennych.

Organizatorami sympozjum była Kuria Diecezjalna Toruńska, Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Teologiczne oddział w Toruniu. Spotkanie zgromadziło blisko 200-osobowe grono słuchaczy, a w tym grupy sióstr benedyktynek z różnych klasztorów. Patronatem honorowym konferencję objęli obecni na konferencji Alina i Jan Szynaka, aktualni właściciele rodzinnej posiadłości ksieni Mortęskiej w Mortęgach. Konferencję zwieńczyła wspólna modlitwa o łaski za wstawiennictwem ksieni Mortęskiej, która poprowadził rektor toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego ks. prof. Dariusz Zagórski.

 

Tekst: Joanna Kruczyńska

Podziel się na:

Facebook
Twitter
Email
Drukuj artykuł