Edukacja u benedyktynek.

Edukację rozciągnęła Matka Mortęska również na panny świeckie. Przy każdym klasztorze kongregacji chełmińskiej zakładano szkoły dla dziewcząt. Szkoły te przyczyniły się do rozwoju oświaty wśród kobiet pochodzenia szlacheckiego i mieszczańskiego. Wpajano zasady nowej duchowości potrydenckiej. W szkole tej uczono – czytania, pisania, liczenia, śpiewu i robót ręcznych. Kładziono nacisk na przyzwyczajenie do porządku. Po przez wprowadzone przez nią zmiany organizacyjne życia zakonnego jak i duchowego przyciągała kandydatki do klasztoru. W ciągu swoich półwiecznych rządów przyjęła ponad 200 profesji. Uformowanymi już mniszkami obsadzała Magdalena Mortęska kolejne klasztory, które reformowała bądź też zakładała.

Podziel się.!

Facebook
Twitter
Email
Drukuj artykuł