Slider2
bg
slider 4
Slider 3
slider 5
slider 6
slider 7
Poprzedni slider
Następny slider
Shadow

Informacje

Życzenia Bożonarodzeniowe

Przeżywając kolejną rocznicę narodzin Jezusa Chrystusa, życzymy wszystkim Czcicielom Służebnicy Bożej Magdaleny Mortęskiej oraz wszystkim Czytelnikom serwisu Mortęskiej, aby Wasze domy były radością i ciepłem, niech Dzieciątko Jezus przyniesie Wam spokój i wzajemną życzliwość. Niech Boże Narodzenie będzie dla Was czasem spotkań z najbliższymi, dzielenia się miłością i dobrocią, a także refleksji nad prawdziwym sensem […]

W dniu 1 września br. w kościele św. Jana i Michała Archanioła w Lubawie odbyła się wieczornica modlitewna w ramach festiwalu muzyki dawnej Mid Europe Early Music Festival organizowanego przez Fundację Opoka Benedykta. Na wstępie ks. proboszcz  Marcin Staniszewski powitał wykonawców i słuchaczy. Jako historyk  nawiązał do epoki, w której żyła Magdalena Mortęska. W dalszej […]

Modlitwa o beatyfikację

 

Boże, Ty obdarzyłeś służebnicę Twoją Magdalenę Mortęską licznymi łaskami, tak, że podczas swego ziemskiego życia jaśniała pięknością swej duszy jak promień  świetlany pośród błędów wiary, pociągając swym przykładem wiele dusz do Boga. Wysłuchaj nasze pokorne błagania, które do Ciebie zanosimy, prosząc, abyś ponownie raczył objawić światu świętość jej życia. Spraw, aby dzisiaj jej wstawiennictwo, jak niegdyś ziemska gorliwość o chwałę Bożą i zbawienie ludzi, wyjednało nam łaskę … i doprowadziło do poznania prawdy, i osiągnięcia szczęścia wiecznego. Amen.

Przeczytaj

Mortęgi to wieś o bogatej historii w pobliżu Lubawy. Początki osadnictwa na terenie wsi Mortęgi nie są znane. Wiadomo, że w XIV wieku Mortęgi były wsią szlachecką zorganizowaną na prawie polskim. W 1388 roku Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Michał Küchmeister nadał Mortęgom prawa chełmińskie. Według starych zapisków, było to gniazdo senatorskiej rodziny Mortęskich. Pierwszym właścicielem dóbr został rycerz Ludwik Mortęski, kasztelan i wojewoda chełmiński.

 

 

 

 

 

Polecane strony