You are currently viewing Edykt biskupa toruńskiego

Edykt biskupa toruńskiego

Proces
Beatyfikacji i Kanonizacji
Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej
Ksieni klasztoru benedyktyńskiego w Chełmnie
EDYKT

 

Sługa Boża Magdalena Mortęska, Ksieni klasztoru benedyktyńskiego w Chełmnie, zakończyła swoje ziemskie pielgrzymowanie 15 lutego 1631 roku. Jej życie naznaczone było głęboką wiarą i pragnieniem doskonałości ewangelicznej, realizowanej na drodze konsekracji zakonnej według reguły św. Benedykta. Jej zapał duchowy przejawiał się autentycznym życiem modlitwą, kontemplacją, szczególnie tajemnic męki Pańskiej, przykładnym ubóstwem i dziełami miłosierdzia. Pragnąc postępować po drodze doskonałości w duchu odnowy Soboru trydenckiego, dokonała reformy życia zakonnego, która wydała owoce licznych powołań i nowych fundacji w granicach dawnej Rzeczpospolitej.

Sługa Boża podejmowała inicjatywy sprzyjające formacji kapłanów, wspierając seminaria duchowne i przyczyniając się do otwierania nowych. Wyczuwając oczekiwania jej współczesnych i antycypując czasy, stała się promotorką uznania godności kobiet i ich roli w społeczeństwie, fundując przyklasztorną szkołę dla panien.

Pomimo licznych zawieruch dziejowych, przekonanie o świątobliwym życiu Sługi Bożej przetrwało przez wieki wśród ludu Bożego, który także dzisiaj daje temu wyraz w prośbach zanoszonych przez jej wstawiennictwo i modląc się o jej beatyfikację.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom została złożona formalna prośba o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożej.

Niniejszym EDYKTEM pragniemy powiadomić o tym fakcie lud Boży. Wszyscy wierni, którzy posiadają informacje lub dokumenty i pisma dotyczące Matki Magdaleny Morteskiej, zarówno świadczące o jej świętości jak i jej przeciwne, powinni powiadomić o tym Sąd Biskupi Diecezji toruńskiej w Toruniu, ul. Łazienna 20.

Zgodnie z obowiązującym prawem należy zebrać wszystkie pisma autorstwa Sługi Bożej. Dlatego, ktokolwiek jest w posiadaniu takowych, zobowiązany jest do przekazania ich do wspomnianego sądu biskupiego, w oryginale lub kopii autentycznej.

Nakazuję, aby niniejszy EDYKT został wywieszony przez dwa miesiące na tablicy ogłoszeń Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, a jego kopia w kościołach parafialnych diecezji toruńskiej. Należy go także opublikować w Kurendzie diecezjalnej i w dodatku diecezjalnym do tygodnika katolickiego „Niedziela”.

 

Toruń, dnia 18 grudnia 2015 r.                                          

     + Andrzej Suski
                                                    Biskup Toruński

Podziel się na:

Facebook
Twitter
Email
Drukuj artykuł